About Us


Nói về công ty RaoVatCanada.ca - About Us

Website www.RaoVatCanada.ca là một trung tâm chuyên về quãng cáo & rao vặt thương mại & rao vặt cá nhân, nhầm phục vụ cho người Việt tại Canada. 
Là website có nhiều chức năng giúp bạn quãng cáo hủ hiệu, tiết kiệm tiền và thời gian và tiện lợi. www.RaoVatCanada.ca được sáng tạo riêng cho người Việt sống và làm việc ở Canada.