PRO - MC

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

Chúng tôi nói tiếng Việt - Hoa - Anh Phục vụ chương tr&igr...

647-999-9077

TJN SUDIO & PRO .MC

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

Complete wedding package: We speak English, Vietnamses, & chinese...

416-564-2065

www.tjinstudio.com

KA - LI SOUND

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

KA - LI SOUND

Phục vụ đám cưới, sinh nhật, dạ vũ, tiệc liên hoan, họp mặt, show nhạc...

416-841-6269

416-841-6269