HẢI - CHUYÊN SỮA QUẦN ÁO

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

HẢI - CHUYÊN SỮA QUẦN ÁO

  • Nhận sữa chữa các loại quần áo, lấy lại gấu quần jean

19 SERGIO MARCHI ST (JANE - FINCH)

647-962-9202

647-962-9202

NHÀ MAY - THOẠI BÍCH

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

NHÀ MAY - THOẠI BÍCH

Chuyên may, bán, sữa chữa: Áo cướ...

5 MILADY RD, TORONTO

647-693-6653

647-693-6653

NHÀ MAY - THANH MAI

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

NHÀ MAY - THANH MAI

Chuyên may, bán, sữa chữa: Áo cướ...

2 SAGARES CRES

416-389-5463

416-389-5463

NHÀ MAY - YẾN PHƯƠNG

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

NHÀ MAY - YẾN PHƯƠNG

Chuyên may, bán, sữa chữa: Áo cướ...

1468 DUNDAS ST, W TORONTO

416-538-2800

416-538-2800

Mei Fashion Tailor

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

145 Clarence St., #27, Brampton, ON, L6W 1T2

905-861-9288

905-861-9288

Nhà May Yến Phương

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

Nhà may nổi tiếng tại Sài Gòn trong thập niên qua Toronto: 1...

1468 Dundas St. W., Toronto, On, M6J 1Y6

416-538-2800

416-538-2800